Zkouška investiční poradenství

Již brzy zajistíme zkoušky na prokázání odborných znalostí a dovedností nezbytných pro jednání se zákazníkem nebo potencionálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb, podle § 14c zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne 3. 1. 2018